Kortingkaarten

Gezinsbond Dworp - Huizingen

AANVRAAG KORTINGSKAARTEN GROTE GEZINNEN VOOR HET JAAR 2018 vernieuwing nu mogelijk

- Eind dit jaar vervalt de geldigheidsdatum van de kortingskaarten grote gezinnen.

Het betreft JAARKAARTEN.

 

Heeft of had U drie kinderen ten laste, dan kan U en uw familie aanspraak maken op

kortingskaarten bij het openbaar vervoer.

 

Wat moet je hiervoor doen?

 

Voor ouders met drie kinderen of meer geboren in 2006 of tussen 1994 - 2000 en voor ouders die vergeten zijn hun vijfjarenkaart te

vernieuwen.

  • Vul vak I in van het gele formulier: "aanvraag kortingskaarten grote gezinnen". Gebruik hiervoor DRUKLETTERS.

Instructies vind je op de keerzijde van het formulier.

Duid zeker aan in kolom (2) voor wie de aanvraag geldt (vervaldatum 31/12/2018) Dit formulier kan je ook zelf downloaden op website :

www.gezinsbond.be/kortingskaarten

Voor kinderen ouder dan 18 jaar is een kinderbijslag- of studieattest (zie vak III) vereist.

  • Bezorg: - het volledig ingevuld aanvraagformulier (vak I)

- eventueel een kinderbijslagattest (vak III) of studieattest

- vak II van het gele formulier laten legaliseren door het gemeentebestuur.

- 6,00 € voor de administratiekosten.

 

Enkel en alleen dan worden de aanvragen uitgevoerd!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opgelet!

Wie zijn kortingskaarten liever per post toegezonden krijgt, voegt er een aan zichzelf gerichte, correct gefrankeerde briefomslag bij.

De kaarten worden enkel verstuurd wanneer alle bovenvermelde punten in orde gebracht werden.

 

Vriendelijke groeten,

Alain Eker.

 

op volgend adres

 

Alain Eker

Beukenlaan 3

1653 DWORP

tel 02/380 19 11